Punkt

Dziwne skupienie ciał świadomości

w punkt z którego wszystko się rozrasta

 powstaje życie

przeszłość i przyszłość z niego wyrasta

Punkt na sklepieniu cielesnym

tam

gdzie zbiegają się

wszystkie promienie

Moment w przestrzeni i czasie

co burzy i tworzy każde wspomnienie

Stan nagi do bólu

ludzkiej świadomości

Bycia w tu i teraz

kosmicznej bytności


Jeden punkt skąd zmienić można najwięcej.

 

Kategorie