Kalejdoskop

To mój patron to kochanka tam powiernik spraw sercowych Tu kolega tam doradca od finansów bez umowy Obok stoi bratnia dusza dużo razem się śmiejemy jest tak jakby jej nie było gdy jej nie ma brak czujemy Tu pogromca tam oprawca co nie daje nigdy zasnąć dzięki nim...

Ciało

Z ziemi powstaniesz wodą wypełnisz zbudzi cię chłyst powietrza Ogień w twych żyłach popłynie wzburzony w rytm serca co bije jak pieśń odwieczna Wszystko czym będziesz nie będzie twoje wszystko to kiedyś zwrócisz Wody ubędzie ogień wygaśnie do Ziemi na nowo powrócisz...

Umysł

Nieścisłości wyłapywał teoriami wciąż się raczył Na salonach choć nie bywał to o chmury nosem haczył Czego dowieść chciał nie wiemy kogo złapać na swój haczyk Z wzgardą patrzał na tandemy choć bez serca nic nie znaczył   Wiedza jest jak narkotyk dla umysłu, który...