Człowiek

Jest takie miejsce

kraina spotkania

Ciągłe powroty

i znowu rozstania

Jest też historia

starsza niż wszystkie

Odwieczne pragnienia

każdemu tak bliskie

Jest taki czas

idylla lub brzemię

Tam gdzie niebo

spotyka ziemię

Kategorie