Palec Nikogo

Są jak krople

te co ludzi podlewają

Nic nie znaczą

choć tak wielki sens nadają

On był nikim

nie pamiętam jego twarzy

Nie wiedziałem

właśnie wtedy cud się zdarzył

Żadna sława

nie powstaje nigdy sama

Tajemnicą prostych czynów

jest wspierana

Każdy człowiek

swym sukcesem zaprzątnięty

Nie raz jeden

to dotyka to dotknięty

Kategorie