Prawda czy Fałsz

Kłóciła się Prawda z Fałszem

który z nich jest ważniejszy

Życie stanęło na tym

kto dlań był wygodniejszy


Najczęściej oszukujemy samych siebie.

Kategorie