Odrodzenie

Rozejdą się nasze drogi

rozdzielą nasze światy

Pękniemy na tysiąc kawałków

każdy do swojej komnaty

Przestrzeń co świat cały skrywa

historia się w niej znajduje

Dotkniesz i dzwięk wydobywa

pieśń co jak echo pulsuje

Usłyszysz w jej wnętrzu swe imię

zapiszesz je w blasku kryształu

Zanucisz melodie co płynie

i zwrócisz ją swemu ciału

 

Kategorie