You are here: Home » Coaching Przez Poezję » Autorefleksja

Autorefleksja

Zamknąć szczelnie

jak perfumy

próbkę snu z tej nocy

W paru kroplach

sedno zawrzeć

prawdzie spojrzeć w oczy

 


Autorefleksja – ostatnia z czterech części procesu interpretowania snów, będąca syntezą trzech poprzednich.

Share and Enjoy !

Shares