Coaching przez poezję tom 1

wiersze o uzależnieniach, emocjach, poczuciu własnej wartości, mocy słowa, talentach, obfitości, przeznaczeniu..