Kim jesteś

Uczony wielu rzeczy, dziedzin, praw

nie uczony o Sobie

Cudowna istota, ograniczona tym co ludzkie

Prostota najważniejszych praw jest tak
oczywista, że aż niemożliwa do przyjęcia

Tu nie ma co badać

  kamuflaż stworzony na potrzeby badaczy

Nie widzi swojego piękna, nie cieszy
się swoim blaskiem

Nie wie o Sobie

Jedno spojrzenie, jego własne odbicie

Kategorie