You are here: Home » Coaching Przez Poezję » Nauka dla Wnuka

Nauka dla Wnuka

Czy ślepota się odzywa

czy to będzie ślepa wiara

Nauka czołga się sędziwa

ile mogła tyle dała


Dziadku, Dziadku, czy ty widzisz to co ja? – starzec z powagą założył na nos okulary i ze złości na swoje niedołęstwo odpowiedział – Tam nic nie ma. Wnuk uwierzył, przecież Dziadek by go nie okłamał…

Kręcimy się w kółko. „Mędrca szkiełko i oko” zamiast być narzędziem w świecie Nauki stało się wyrocznią.

Share and Enjoy !

Shares