Coś Nowego

To jest aż 5 stronic

tekstu do czytania

Nie dam chyba rady

życie mnie pogania

Z drugiej jednak strony

mogłabym spróbować

Czegoś odmiennego

w życiu mym skosztować

Życie szybko pędzi

Nie zwolni dla nikogo

Sprawdź czy razem z życiem

pędzicie dobrą drogą


   … Artykuł

Najnowsze wiersze

VIP
...
Katolicki ateista
...
Serce
...

Kategorie