Narody

Legendy mity i baśnie

zrodzone z ludzkiej niedoli

Uśpione marzenia i prawdy

zerwą kajdany niewoli

Pofruną ożyłe szeregi

na krwi jako ogień odwieczny

tarczą będzie ich język

głos niczym miecz obosieczny

Zarys ich formy kto ujrzy

w kamień się zaraz obróci

zaśnie na tysiąc stuleci

nim znowu wcielony powróci

 


Historię piszą zwycięzcy. Prawda żyje w człowieku.

 

Kategorie