Coaching przez poezję tom 2

Wiersze o relacjach, krytyce, miłości, szczęściu, związkach, uzdrowieniu.