Przeznaczenie

Otwiera drzwi

okolicznościom

Buduje okna

gdy brakuje pomysłów

Pisze scenariusz

do przeżycia a nie przeczytania

Stawia znaki

czasem tylko Ty je widzisz

Toruje drogę

nie zgadniesz którędy

Dmucha w żagle

gdy spokojnie odpoczywasz

To nie przypadek

że to teraz czytasz

 

 
 

 

Kategorie