5

Uczono mnie nazwiska no i skąd pochodzę

Szkolono co mam mówić gdy do sklepu wchodzę

Dawano długie lekcje o świecie i historii

Widziałam ludzki szkielet na lekcji biologii

Poznałam wielu ludzi i Boga co jest w niebie

Nikt mi nie powiedział jak mam poznać Siebie

Kategorie