Imperium

Ile to już razy

wszystko to już było

Sławy i Mocarstwa

Pieniądz Jakość Ilość

Każdy chciał coś znaczyć

spłodzić coś po sobie

Wciąż miał tą nadzieję

stworzę wygram zrobię

Człowiek to Imperium

te co nie upada

Chrystus był Człowiekiem

więcej nie posiadał


Jesteś Imperium, które budujesz każdego dnia, każdym słowem, każdą myślą. Nie bój się, że nie spełniasz czyichkolwiek oczekiwań, jeśli one są w sprzeczności z tym co czujesz w głębi siebie. Tam gdzie kończy się twój strach zaczyna się twój geniusz.

Kategorie