Daję Ci Wolność

 

Jest intencja u człowieka

tego co kreuje

Kiedy dzieło ukończone

ręce zeń zdejmuje

Nazbyt silna jest historia

choćby dziecka maleńkiego

Wola ojca nic nie znaczy

wobec planów duszy jego

 


Rozumiemy wpływ otoczenia, szczególnie rodziców na wychowanie dziecka. Na to jakie jest gdy dorośnie. Lecz to jest skutek, a nie przyczyna.

Przyczyna to dusza. Jej specyfika, jej charakterystyka. Jej cele, plany. Reszta to po prostu efekt. Każde dziecko pasuje idealnie do swojego ojca czy matki i vice versa. Tu nie ma winnych ani zasłużonych. Na tym polega życie. Rozpoznawaniu i odkrywaniu w sobie tego co niewidoczne. Zwyciężaniu.

Kategorie