Figa

Rozmnażać talenty rodzić owoce

próbować swojej boskości

Żyć jak najlepiej i jak najpełniej

jakość na całej długości

Wszystko dokoła czeka cierpliwie

gotowe by dzielnie służyć

Wydobyć z siebie plany strategie

nie bać się myśli użyć

Zostawić co święte dotknąć co boskie

tworzyć ze swej codzienności

Spodziewać się cudów bo one powstaną

zanurzyć się w cudnej radości


Kto nie rodzi owoców ten już jest martwy.

Kategorie