Pałace obfitości

Nie ma formy ani kształtu

nie jest z piasku czy kamienia

Więc nie sposób jest go zburzyć

ujrzeć też bo wciąż się zmienia

Przeciekawą ma konstrukcję

gdzie się wszystko z sobą łączy

Każdy jeden z elementów

magię życia z siebie sączy

Taki pałac ma marzenie

chciałby w sobie króla gościć

Czeka więc aż król odkryje

jak żyć w wiecznej obfitości


Wartość wszystkiego co posiadamy i czym jesteśmy jest względna. Zawsze zależy od nas.

Kategorie