Prorocy

Wieszcze mędrcy i poeci

ulepieni z lepszej gliny

Głoszą wielkiej maści prawdy

o wszech skutkach wszech przyczyny

Ziemia kręcić się przestanie

Słońce kiedyś w końcu zgaśnie

Śladu po nas nie zostanie

Bóg przekona się że właśnie

Nie potrafił dobrze zrobić

ani Słońca ni planety

Że nie wspomnieć o człowieku

zrujnowanym przez podniety

Tak w swej wiedzy przewidują

koniec czasów nią pojęli

Bóg przyczyną jest wszystkiego

Boga nigdy nie widzieli


„Jaki człowiek takie proroctwo”.

Czytać można wszystko, słuchać można każdego ale myśleć trzeba samemu.

Kategorie