Horoskop

Różne zachodzą na niebie zjawiska

różne się gwiazdy jawią na niebie

Spojrzeć do góry na te skupiska

dotknąć swych punktów zobaczyć siebie

Głowa wystarczy głowa pomieści

to co zobaczy umysł otwarty

Tyle w rozumie ludzkim się zmieści

na ile człowiek nie będzie uparty

Połączyć na nowo punkty świecące

stopami dotknąć pradawne starty

Zaklaskać w dłonie oczyścić powietrze

ożywić areał od wieków martwy


To człowiek definiuje swój horoskop-horoskop nie definiuje człowieka.

Kategorie